سایت در حال بارگذاری است ...
۰۲۱۲۲۸۵۳۲۲۱ info@bonyadeghoran.com تایم کاری : شنبه تا چهارشنبه پاسداران،خ ناطق نوری،بوستان کتاب،پ۵۶
دکتر محمود شاه شرقی
دکتر محمود شاه شرقیمدیر مرکز تربیت مدیران حکمرانی قرآنی

دکتر محمود شاه شرقی مدیر مرکز تربیت مدیران حکمرانی قرآنی

درباره مدرس

دکتر محمود شاه شرقی مدیر مرکز تربیت مدیران حکمرانی قرآنی

نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات درباره این مدرس !

دوره های دکتر محمود شاه شرقی